CONNECTED Sp. z o.o.
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
KONTAKT
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000314669,
kapitał zakładowy 180 000 PLN, NIP 679-299-00-26
::
::
::
::
::
::
::
ul. Dobczycka 4a
30-620 Kraków
Biuro ( pn - pt    9 - 17 ) :
    tel:   12 312 13 01
   fax:   12 312 13 02
email:
NOC Connected ( 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku ) :
tel: 012 312 13 01               mobile: 506 144 544
email:

Cel kontaktu :
Imię i nazwisko :
Stanowisko :
Dane Twojej firmy :
Treść zapytania :
Nazwa firmy
Adres firmy
Twoje Dane kontaktowe :
e-mail :
Numer telefonu :
Tab
OPIS PROJEKTU:
STRONA KLASTRA MYŚLENICKIEGO :

Internet dla biznesu Kraków