::
::
::
::
::
::
::
     Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, łączymy wskazane lokalizacje Klientów, zestawiając nowoczesne i zarządzane rozwiązania transmisji danych . Sieć Connected umożliwia połączenie wielu oddziałów firmy oferując bogatą funkcjonalność. Nasza sieć gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych informacji pomiędzy komputerami w odległych biurach i niezawodną komunikację systemów informatycznych typu intranet. Tworzone połączenia zapewniają także bezpieczny zdalny dostęp do zasobów firmowych dla pracowników spoza biura oraz małych oddziałów.
TRANSMISJA DANYCH
REMOTE ACCESS
ETHERNET MAX
DATA CONNECT
TRANZYT IP
Usługa dla firm z rozproszonymi oddziałami i mobilnymi pracownikami umożliwiająca wydajny i bezpieczny dostęp do zasobów firmowych.
Rozszerzona usługa tunelowania VPN pozwalająca na samodzielne sterowanie polityką ruchu sieciowego przez Klienta.
Usługa umożliwiająca szybki i stabilny dostęp do wybranych zasobów Internetu z wykorzystaniem
protokołu BGP.
Dedykowana usługa tranzytu ruchu IP do większości dużych węzłów internetowych dla ISP i dostawców treści.
Tab
OPIS PROJEKTU:
STRONA KLASTRA MYŚLENICKIEGO :

ZAMÓWIENIA :

Internet dla biznesu Kraków