SZKOLENIA
::
::
::
::
::
::
::
      Firma ITszkolenia Jarosław Kapusta zrealizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 8.1.1. dla Connected Sp. z o.o. w terminie od 01.01.2013 do 30.10.2013 r. Celem projektu było powiększenie potencjału kompetencyjnego 5 pracowników Connected Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do świadczenia wysokokwalifikowanych usług informatycznych poprzez wzrost umiejętności wdrażania i serwisowania oprogramowania oraz wzrost wiedzy i certyfikacji inżynierskich IT. W projekcie osiągnięto założone cele i wskaźniki.
Tab
OPIS PROJEKTU:
STRONA KLASTRA MYŚLENICKIEGO :

ZAMÓWIENIA :

Internet dla biznesu Kraków